Thursday, October 24, 2013

Nakrivljena tortica - The leaning cake

Jedna moja veoma dobra prijateljica i jedna od najkreativnijih osoba koje poznajem i ja delimo rođendan. Ova čestitka je bila namenjena njoj. Tortica je rađena po šemi iz časopisa Cross Stitcher, br. 238.

* * *
 

One of my very good friends and one of the most creative people I know shares a birthday with me. This card was meant for her. The leaning cake design was published in Cross Stitcher, issue 238.

Sunday, October 20, 2013

Ema u svetu dinosaurusa 2 (fosili) - Ema in the World of Dinosaurs part 2 (Fossils)

Čitajući knjige o kojima sam pisala u prethodnom postu, naišli smo na termin „paleontolog“ i naučili da se on bavi iskopavanjem fosila. To se Emi učinilo kao veoma zanimljivo zanimanje, pa smo i same napravile svoje fosile.

Za izradu fosila vam je potrebno slano testo, figurice dinosaurusa i rerna ili mikrotalasna.

Recept za slano testo je sledeći:
  • 1 šolja brašna
  • 1/2 šolje soli
  • 1/2 šolje vode
Prvo pomešajte brašno i so i potom polako dolivajte vodu (meni je bilo potrebno manje od pola šolje). Umesite testo tako da konzistencijom podseća na meku glinu.
Potom utisnite figurice u testo, poslažite fosile na tanjir i stavite u mikrotalasnu. Uključite je na opciju „defrost“ (odmrzavanje) ili čak i na slabiju temperaturu i za početak na vreme od 5 minuta. Kada se mikrotalasna isključi, okrenite fosile na drugu stranu i uključite ponovo. Dužina sušenja fosila zavisi od debljine testa, pa se taj proces uglavnom oslanja na princip isprobavanja. Fosile možete sušiti i u rerni, na slaboj temperaturi, mada će vam trebati značajno više vremena.
Kada se fosili osuše, možete ih obojiti. Mi smo naše obojili flomasterima. Zatim je Ema pokušavala da otkrije koji fosil pripada kom dinosaurusu.

A potom smo se igrali paleontologa. Na listiće papira sam ispisala „tragove“ (ili zadatke), spakovala ih u koverte i svaki od njih zajedno sa po jednim fosilom sakrila po stanu. Prvi zadatak zadržite kod sebe, drugi zadatak i prvi fosil sakrijete tamo gde je rešenje tog prvog zadatka. Treći zadatak i drugi fosil postavite na mesto rešenja drugog zadatka i tako dalje. Uz poslednji fosil sam stavila i mali slatkiš, kao nagradu za uspešni paleontološki poduhvat.

Napravila sam dve vrste zadataka, jednu jednostavniju i jednu malo složeniju varijantu.
Jednostavnija varijanta je izgledala ovako: na papiriće sam napisala Mapa za paleontologa, pa broj zadatka, pa mesto gde je fosil sakriven:

Mapa za paleontologa
1. fioka sa peškirima

Mapa za peleontologa
2. fioka sa bojicama

Mapa za paleontologa
3. orman sa cipelama, i tako dalje.

Ili ovako:

Mapa za paleontologa
1. šta ti je potrebno za postavljanje stola? (tanjiri, odn. fioka sa tanjirima)
2. šta još? (escajg, odn. fioka sa escajgom)
3. i šta još? (salvete, odn. korpica gde nam stoje salvete)


Složenija varijanta je imala zadatke ovog tipa:

Kada mi je lutka prehlađena,
ili je boli glava,
ja želim da je pregledam,
pa mi treba pribor za ... (lekara)

Postoji jedno mesto
gde je uvek hladno,
pažljivo otvori vrata
i naći ćeš me tamo. (frižider)

U kutiji sam crne boje
gde čuvaš šnalice svoje.

Tamo gde uveče spustiš glavu
pronaći ćeš još jednu tajnu malu. (ispod jastuka)

U kuhinju me je sakrio neko,
tamo gde tata i mama greju mleko. (mikrotalasna)


A onda se Ema opremila odgovarajućim priborom (zaštitne naočare, baterijska lampa, mali čekić, rukavice i lupa) i krenula u potragu. Ako imate malu baterijsku lampu u kući, preporučujem vam da isključite ili barem prigušite svetlo u prostorijama u kojima ste sakrili fosile, potraga je tako mnogo zanimljivija.

Prvom sledećom prilikom kada budemo išli kod bake, planiram da napunim neku veću plastičnu kutiju peskom ili šljunkom, da unutra sakrijem fosile i da pustim Emu da kopa i da ih traži.

* * *
 
While reading the books I wrote about in the previous post, we came across a “paleontologist” and learnt that the paleontologist’s job is to find fossils. Ema found that job to be very interesting, so we decided to make our own fossils.
To make your own fossils you will need some salt dough, small plastic dinosaurs and a regular or microwave oven.
The recipe for salt dough is as follows:
·         1 cup of flour
·         ½ cup of salt
·         ½ cup of water
First mix the flour and the salt, then slowly add the water (I needed less than ½ cup). Knead the dough so that it resembles soft clay.
Then make impressions of the dinosaurs in the dough, lay your fossils on a plate and put the plate in the microwave. Set the microwave to “defrost” or even a lower temperature, for about 5 minutes for a start. When the microwave turns off, turn the fossils and put them back in the microwave. How long you will have to dry them depends on how thick your dough is. You can dry the fossils in the regular oven as well, on a low temperature, but it will take significantly longer.
When the fossils are dry, you can paint them (we used markers). After that, Ema tried to match the dinosaur to its fossil.
The next day we pretended to be paleontologists. I left clues (or tasks) on pieces of paper, put them in small envelopes and hid each of them with one fossil around our flat. Keep the first clue, hide the second one and the first fossil in a place that is the solution for the first clue. The third clue and the second fossil should be hidden in the place that is the answer to the second clue, and so on. I have hidden a small treat together with the last fossil, as a reward for a job well done.
I made two types of clues, a simpler and a more complex version. The simple one looked like this: I wrote Paleontologist’s map in the header of each piece of paper, the number of the task and the place where the fossil is hidden:
Paleontologist’s map
1.      The towel drawer
Paleontologist’s map
2.      The drawer with crayons
Paleontologist’s map
3.      Shoe closet, etc.
Or like this:
Paleontologist’s map
1.      What do you need to set the table? (plates, i.e. the plates drawer)
2.      What else do you need? (cutlery, i.e. the cutlery drawer)
3.      And what else? (serviettes, i.e. the small basket where we keep the serviettes)
The more complex version of the clues looked like this:
When my doll is ill,
Or something troubles my pet,
I have to check their health,
So I need my … (doctor’s set).
 
There is a place in your house
Where it is always cold,
Take a look inside,
Don’t be afraid, be bold! (fridge)
I had many more, but it is not easy to translate them into English and keep the rhyme. The other places around the flat were under the pillow, in the microwave, in Ema’s box where she keeps her hairpins, under the laundry basket, etc.
After I hid the clues and the fossils, Ema armed herself with tools for a paleontological expedition (goggles, flashlight, a small hammer, gloves and a magnifying glass) and set on with the task. If you have a small flashlight, I suggest you turn off or at least dim the lights in the room where the child searches for the fossils, it makes the search more interesting.
Next time Ema visits her grandparents, I plan to fill a large box with sand or gravel and hide the fossils in there, so that she can really excavate them.
 


Wednesday, October 16, 2013

Ema u svetu dinosaurusa 1. deo - Ema in the world of Dinosaurs part 1

Ema je već neko vreme zainteresovana za dinosauruse. Sve je počelo tako što je na TV-u gledala Zemlju pre vremena i T-reks ekspres.

Pošto nas je stalno zapitkivala o tome kakvi su dinosaurusi, gde žive, šta jedu i tome slično, kupili smo joj jednu sjajnu knjigu u izdanju Male Lagune - Dinosaurusi. Knjiga je odlična i Emi se jako dopala. Sadrži mnoštvo nalepnica, zanimljivih tekstova prilagođenih uzrastu od 4-5 godina, praktičnih zadataka (lavirint, slagalica), kreativnih zadataka i slično. Naučili smo da postoje dinosaurusi biljojedi i mesojedi (po Eminom shvatanju su biljojedi oni koje smemo da mazimo, a mesojede ne smemo da diramo jer su opasni), koje su veličine bili dinosaurusi, čemu su im služile bodlje na leđima i čemu im je služio rep. Sve u svemu - odlična zabava!

Potom smo iz biblioteke pozajmili jednu ogromnu knjigu - Vilijeva priča o dinosaurusima. Knjiga je zaista ogromnog formata, a pored tekstova o najzanimljivijim dinosaurusima nalaze se i njihove 3D slike. Pošto smo kupovali novine Blic radi serijala Dinologija (takođe sa 3D slikama), sada imamo i 3D naočare, pa možemo da razgledamo i jedno i drugo.

Na tržištu postoji ogroman izbor knjiga na ovu temu, što onih sa nalepnicama, što enciklopedijskih izdanja. Međutim, s obzirom na relativno visoku cenu, preporučujem vam da prvo obiđete lokalnu biblioteku, pa se tek onda zaputite u knjižaru.

Pošto je Ema u knjizi naišla na lavirint, poželela je da ih nađemo još. Mi, nažalost, nemamo štampač kod kuće, pa sam morala da improvizujem (precrtala sam jedan postojeći lavirint i docrtala dinosaurusa), ali vi možete posetiti jedan od ovih sajtova i odabrati šta vam se dopada (link 1, link 2, link 3). A na sledećim stranicama možete pronaći dodatne aktivnosti u vezi sa dinosaurusima (bojanke, aktivnosti u vezi sa crtanim filmom Zemlja pre vremena i igrice na sajtu crtanog filma T-reks ekspres, uz napomenu da su igre odlične, ali nepraktične ako vam dete ne govori engleski, jer ćete morati da sedite uz njega i prevodite mu šta se od njega traži).

Još aktivnosti na ovu temu stiže u narednom postu.
 
* * *
 

Ema has been interested in the world of dinosaurs of quite a while. Everything started with the cartoons The Land Before Time and Dinosaur Train.
She kept asking us what dinosaurs really looked like, how big they were, what they ate, etc. So we bought her this book  - Sticker Activity Dinosaurs, published by DK. She enjoyed the book very much. It has lots of stickers, interesting texts appropriate for kids ages 4 to 5, practical tasks (a maze, a puzzle), creative tasks and lots more. We have learnt that there are herbivore and carnivore dinosaurs (Ema understands this difference like this: you can pet the herbivores, but not the carnivores because they can eat you), how big they are, what the spikes on their backs are used for and what the purpose of the dinosaurs' tails is. All in all, the book is great fun!

Then we went to the library and borrowed a giant book about dinosaurs - Vili's Tale about Dinosaurs. The book is really huge and offers texts about the most interesting dinosaurs, as well as 3D pictures of them. We have 3D glasses that we got in a newspaper called Blic, that has also published parts of the Dinology book, so now we can browse both.

There is a vast variety of books on the market that deal with dinosaurs, from sticker and activity books to encyclopaedias, but I suggest visiting your local library first.

In one of the books there was a dinosaur maze, which Ema really liked. She wanted to solve more maze activities, but, since we don't have a printer, I had to improvize. I copied one of the mazes we had from before and added the dinosaur theme. In these pages you can find ready made mazes (link 1, link 2, link 3). In the following pages you can find more interesting activities dealing with dinosaurs (colouring pages, Land Before Time related activities and games offered at the official web site of the Dinosaur Train cartoon).

Make sure to read my next post for more dinosaur activities :)

Friday, October 11, 2013

Naš novi član porodice - The newest member of our family

Verovatno ste primetili da me već neko vreme nema na blogu (dva meseca, čini mi se). Razlog je bio ovaj:
You have probably noticed that I have been away for a while (two months I think). The reason was this:


Pre malo više od mesec dana, naša porodica je dobila još jednog člana - Maju. Kako njena starija sestra Ema kaže - do sada smo bili sami, a sada imamo bebu. Ema je presrećna, a mi pomalo nenaspavani.
Over a month ago our family was blessed with another member - Maja. As her older sister Ema says - so far we have been alone, but now we have a baby. Ema is overjoyed, whereas we are somewhat sleep deprived.


Čitamo se uskoro :)
I'll be writing some more soon :)